Retour & Terugbetaling

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen op te zeggen zonder opgave van reden.

De bewaartermijn is veertien dagen vanaf de datum van bezit van het laatste artikel, dat u of een door u aangegeven derde partij niet draagt ​​of heeft.

Om uw recht uit te oefenen, moet je (Bernardo Tesori – Acoonia GmbH, Brabandtstrasse 8, 38100 Braunschweig, Duitsland – E-mail: shop@balsamico.shop, ✆ +49 5041 / 9472970) door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een verzonden per brief of e-mail) informeert u over uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken dat niet vereist is.

Om de retentieperiode te beschermen, volstaat het dat u de middensectie van het herroepingsrecht verzendt vóór de intrekkingstermijn.

Gevolgen van annulering
Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij, met uitzondering van de extra kosten die alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (uit het feit dat je een soort van levering andere dan de door ons aangeboden hebben gekozen ontstaan , Standard Standard), onmiddellijk en niet later dan 14 dagen na de datum van kennisgeving van uw intrekking van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethoden die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anderszins met u is overeengekomen. In geen geval worden deze aanbetalingen in rekening gebracht. We kunnen weigeren u terug te betalen tot we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat zij het bewijs hebben geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen binnen veertien dagen verzendt.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van het artikel als het waardeverlies het gevolg is van de noodzaak om de aard, kenmerken en functie van vrachtafhandeling vast te stellen.

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur de artikelen indien nodig terug in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet langer over de originele verpakking beschikt, zorg dan voor een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade.

Einde annuleringsregels

Acoonia GmbH
Brabandstrasse 8
38100 Braunschweig

Formulier

Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt u het terug.

– De [Bernardo Tesori – Acoonia GmbH, Brabandtstrasse 8, 38100 Braunschweig, Duitsland – E-mail: shop@balsamico.shop]:

– kondigt hierbij aan dat ik / wij (*) mijn / onze (*) contract opzeggen voor de aankoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende diensten (*)

-Geplaatst op (*) / ontvangen (*)

Naam van de consument (en)

Adres voor de consument

– Handtekening van de consument (alleen) indien gecommuniceerd op papier)

– datum
_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.